Referenser

Kommentarer från kunder som använt Hundinsikt i Skånes tjänster under de senaste fem åren. Läs mer under resp. underflik Referenser år 2024, år 2023, år 2022, år 2021 och år 2020.


Jag tar alltid tacksamt emot återkoppling om hur ni har upplevt att köpa tjänsten från mig. Både hur ni har upplevt bemötande och om ni upplevt att ni har fått den hjälp ni har efterfrågat och förväntat er. Det är endast genom kontinuerlig feedback från er kunder som kan jag förbättra min tjänst så att när ni kommer nästa gång är det ännu bättre. Allting kan bli bättre, alltid!


Jag eftersträvar alltid att ge er en individanpassad träningsmetodik utifrån dig och din hunds gemensamma förutsättningar och då är enskild feedback ett viktigt verktyg.

Efter varje avslutad kurs, utredning eller träningspaket hos Hundinsikt i Skåne får alla kunder utvärdera hur de upplevt att köpa tjänsten hos Hundinsikt i Skåne. Nedan redovisas betygsättningen ni kunder har gjort från starten juli år 2013 fram t.o.m december år 2023.


Jag vill passa på att tacka er alla för det fantastiska jobb ni gjort. Utan ert arbete mellan träningstillfällena så hade ni inte uppnått de fina resultat ni nu gjort. Jag kan bara ge er verktygen och coacha/vägleda er, det hårda träningsarbetet gör ni själva. Tack och ett stort lycka till med er fortsatta träning! Men hjärtligt välkomna åter :-)!


Johan

Hundinsikt i Skåne