Beteendeutredning

Beteendeutredning


Ett problembeteende på din hund är något som DU uppfattar som problem. Som väl är så går detta att göra någonting åt om du får de rätta verktygen/redskapen och rätt vägledning att jobba med. Det kan vara att din hund i vissa fall kan vara aggressiv mot hundar/människor, rädd och osäker i olika situationer, jaktproblem, jobbig att gå med i koppel eller att du upplever den svår att hantera som t.ex. vid kloklippning. Detta kan bero på många olika saker och det finns många olika sätt som man kan jobba med. Det som jag tycker är viktigt och som är en ledstjärna i hela mitt hundträningskoncept är att jag alltid jobbar med grundorsaken till varför problemet har uppstått och inte bara symtomen. Symtomen är det som hunden gör och som vi upplever som problembeteende. Grundproblematiken är däremot rotorsaken till varför hunden agerar som den gör. Samma grundproblem kan ge uttryck i olika symtom t.ex. rädsla/osäkerhet kan ge aggressivitetsproblem, kan inte lämnas ensam hemma etc.  Om man bara jobbar med att ta bort själva problembeteendet (symtomen) och inte grundproblemet så är risken stor att hunden inom kort får ett annat s.k. problembeteende eftersom grundproblematiken fortfarande kvarstår. När vi jobbar med grundproblemet och har kommit tillräckligt långt så har oftast problembeteendet i sig själv också löst sig. Risken för att andra problembeteenden ska uppstå p.g.a. samma grundproblem är minimal eftersom det är detta vi ”åtgärdat”. I de flesta fall så jobbar jag dock även parallellt med själva problembeteendet eftersom det många gånger har blivit ett inlärt mönster/agerande (ful vana) hos hunden.

Det är aldrig för sent att börja jobba med ett problembeteende men för att nå längst så underlättar det så klart ju tidigare man börjar åtgärda problemet. Jag strävar alltid efter att individanpassa verktygslådan utifrån din och hundens gemensamma förutsättningar. Ofta kan vi använda oss av olika verktyg och välja de som passar dig och din hund bättre för att ändå nå fram till samma mål. Här är det viktigt i mitt koncept att du som hundägare ger mig feedback på vad som passar dig.

Även i mitt problembeteendekoncept föredrar jag att förstärka de beteende vi vill att hunden ska ha framför att bestraffa fel beteende. Under träningsperioden så vill jag jobba med att felaktigt beteende helst aldrig uppstår. Vi som hundägare ser till att ligga steget före och att vi inte försätter hunden i den situation som den inte klarar av att hantera och att vi istället förstärker det korrekta beteendet.


Skicka er anmälan genom att fylla i era uppgifter under fliken Anmälan.

Kontakta mig gärna på hundinsiktiskane@gmail.com eller ring 0709-78 73 73 för mer info.


Beteendeutredningspaket Mellan (2 tillfällen) eller Beteendeutredningspaket Stor (3 tillfällen)

Jag erbjuder Beteendeutredningspaket Mellan som består av 2 träningstillfälle eller Beteendeutredningspaket Stor som består av 3 träningstillfällen. De innehåller följande:


Tillfälle 1) ca 3 h (ingår både i Beteendeutredningspaket Mellan och Stor)

  • Intervju där ni berättar hur ni upplever själva problembeteendet men vi går även igenom en helhetsbild över hunden och hans/hennes livssituation och erfarenhet. Både vad hunden varit med om och hur vardagen ser ut idag tillsammans med er. Jag leder er igenom detta samtal. Vi går sedan ut en promenad tillsammans så att jag kan bilda mig en uppfattning om er och er hund under en vanlig koppelpromenad. Mot slutet av promenaden får ni även de första praktiska övningarna att ta med er hem. Till sist avrundar vi första tillfället med att jag summerar mina intryck/bedömningar samt att ni får strategier och verktyg med er hem. Alla praktiska övningar får ni på skrift med er hem. Detta tillfälle tar ca 3 h.


Tillfälle 2) 1-1,5 h (ingår både i Beteendeutredningspaket Mellan och Stor)

  • Efter 1-2 veckor så har vi det andra träningstillfället. Vid detta tillfälle så har vi först en kort genomgång om hur träningen har gått och hur ni upplever att träningen framskrider. Därefter går vi igenom ytterligare övningar/verktyg som ni får öva på praktiskt innan ni fortsätter att träna hemma efteråt. Vi avslutar detta tillfälle med att ni själva noterar ner om det är nya riktlinjer vi kommit fram till. Alla nya övningar får ni på skrift med er hem. Detta tillfälle tar 1-1,5 h.


Tillfälle 3) 1-1,5 h (ingår endast i Beteendeutredningspaket Stor)

  • Ca 3-4 veckor efter gång två så har vi vår avslutande träff. Upplägget är som vid tillfälle 2 men vi kan oftast lägga till saker som gör det lite svårare för hunden, s.k. störningar, om hunden är mogen för detta. Om vi bedömer det som nödvändigt så får ni i ytterligare övningar att stoppa ner i ”verktygslådan” vilket ni även får på skrift att ta med er hem. Detta tillfälle tar 1-1,5 h.


Många hundägare upplever att de har kommit en bra bit på vägen efter denna utredning och att de har de verktyg och strategier som behövs för att kunna jobba på egen hand. För den som vill ha mer coachning/vägledning finns alltid möjligheten att köpa till ytterligare träningstillfällen som hänger ihop med utredningspaketet, se prislista nedan.


Det ingår självklart telefonsupport mellan träningstillfällena om det är något ni skulle känna er tveksamma över eller om ni har kompletterande frågor. Alla nya övningar levereras med skriftliga instruktioner.


Prislista Beteendeutredningspaket Mellan respektive Stor på min träningsanläggning:


Utredningspaket Mellan (2 tillfällen á 3 + 1 h):

Vardagar tis o tors kl.10-16: 3.995 SEK

Tillägg för vardagskvällar (från kl. 16.00) och helger: 1.500 SEK


Utredningspaket Stor (3 tillfällen á 3 + 1 + 1 h):

Vardagar tis o tors kl.10-16: 4.795 SEK

Tillägg för vardagskvällar (från kl. 16.00) och helger: 1.950 SEK


Extra tillfällen á 45 min. utöver utredningspaketet kan bokas i efterhand och till en kostnad av 895 SEK dagtid vardagar samt 1.295 SEK vardagskvällar.


Alla priser är inkl. moms och träningen utförs på min träningsanläggning om inget annat avtalas.


Vid hembesök tillkommer körtid á 800 SEK/h och milersättning 75:-/mil.


Paketets giltighetstid är 3 månader från första träningstillfället om inget annat avtalats.

Avbokningar av enskilda träningstillfällen måste ske minst 72 h före inplanerad träning för att kunna bokas om. Vid avbokningar inom denna tidsram måste sjukintyg/veterinärintyg uppvisas för att kunna bokas om.

För att nå så långt som möjligt så är det A och O att ni tränar dagligen hemma mellan våra träningstillfällen. Utan målinriktad träning så kommer grundproblematiken inte att ändras och då inte heller problembeteendet. Om det skulle vara något som gör er tveksamma och som ni undrar över när ni tränar hemma så ska ni självklart aldrig tveka att ringa eller höra av er.

Skicka er anmälan genom att fylla i era uppgifter under fliken Anmälan.


Kontakta mig gärna på hundinsiktiskane@gmail.com eller ring 0709-78 73 73 för mer info.

Varmt välkommen!


För er egen skull så rekommenderar jag att era hundar är vaccinerade. Se gärna över detta före träningsstart.


Johan

Hundinsikt i Skåne